Systemy przeciwpożarowe (SSP, SAP, DSO)

Firma Netria wykonuje projekty, montaż, serwis i konserwacje systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego (tj. dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów sygnalizacji pożaru). Dzięki 10 letniemu doświadczeniu w projektowaniu, montażu i uruchamianiu systemów bezpieczeństwa możemy zaoferować naszym klientom wsparcie i doradztwo na najwyższym poziomie. Nasze doświadczenie procentuje też szybką, terminową i fachową instalacją projektowanych systemów.

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)

Systemy SSP są jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi w razie wystąpienia niebezpieczeństwa pożarowego.

Zadaniem systemu jest wczesne ostrzeżenie o ewentualnym zagrożeniu oraz szybką reakcję powiązanych systemów:

►uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej lub Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)
►powiadomienie służb ochrony budynku w celu weryfikacji alarmu pożarowego
►powiadomienie straży pożarnej
►uruchomienie systemów oddymiania
►uruchomienie systemów gaszenia
►zamkniecie klap i drzwi odcinających strefy pożarowe
►zjazd wind na odpowiedni poziom obiektu
►odcięcie dopływu gazu do obiektu
WIĘCEJ

DZWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)

System DSO służy do rozgłaszania sygnałów i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie i umożliwia (poprzez zainstalowane głośniki) prowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Komunikaty nadawane są automatycznie, po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru lub przez operatora, poprzez zainstalowane mikrofony. Komunikaty mogą być nadawane z mikrofonu znajdującego się w pomieszczeniu ochrony, posiadającego najwyższy priorytet.

System może spełniać dwie role:

►jako nagłośnienie użytkowe.
►jako nagłośnienie ewakuacyjne (w przypadku wystąpienia takiej konieczności).
WIĘCEJ

Nasze usługi 

Systemy sygnalizacji pożaru

Jednym z podstawowych zabezpieczeń przeciwpożarowych jest system sygnalizacji pożaru (SSP) zwany także systemem alarmu pożaru (SAP).
WIĘCEJ

Systemy oddymiania

Jak działa system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej ?
WIĘCEJ

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest systemem przewodowego ostrzegania osób znajdujących się w obiektach, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia.
WIĘCEJ
Netrias logo transparent
zamowstrone.com
envelope-omap-markerphoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram