Outsourcing IT

Outsourcing to budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zewnętrznym zasobom i kompetencjom. Dla jednych przedsiębiorców kluczowe są zagadnienia związane z redukcją kosztów i korzyściami finansowymi, dla innych równie istotne mogą się okazać takie kryteria, jak dostępność systemów informatycznych, czas reakcji dostawcy w sytuacjach awaryjnych, satysfakcja pracowników i klientów, czy też możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności biznesowej. Przyjęte miary powinny odpowiadać biznesowym priorytetom przedsiębiorcy.

 

Poniżej przedstawiamy kilka uniwersalnych korzyści wynikających z zastosowania outsourcinu:

 1. Redukcja kosztów,
 2. Koncentracja na kluczowej działalności (wyraźniejsza specjalizacja firmy),
 3. Uwolnienie zasobów do innych zadań,
 4. Dostęp do nowych technologii,
 5. Podniesienie jakości usług/produktów,
 6. Odciążenie firmy z konieczności rozwijania know-how w dziedzinie nie będącej jej kluczową kompetencją,
 7. Poprawa potencjału konkurencyjnego,
 8. Większa efektywność wewnętrznych komórek organizacyjnych,
 9. Zwiększenie elastyczności,
 10. Dostęp do wiedzy usługodawcy outsourcingowego z różnych dziedzin,
 11. Wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów bez potrzeby tworzenia dodatkowych etatów,
 12. Świeże spojrzenie na rozwiązania stosowane przez firmę.

Przy zdobywaniu wiedzy i doświadczenia własne służby informatyczne często są ograniczone brakiem środków lub budżetu. Natomiast partner outsourcinowy jest zmuszony do rozwoju swoich produktów i usług, a większa kadra pozwala na specjalizację kwalifikacji swoich pracowników. Po zastosowaniu outsourcingu możliwości dostosowania się do zachodzących zmian nie są już ograniczone kwalifikacjami własnych pracowników. Ponadto kończą się problemy wynikające z ograniczonej liczby specjalistów oraz z braku zastępców. Dla średnich i małych firm najważniejszy jest efekt skali występujący w sytuacji zastosowania outsourcingu. W firmach tego typu nie ma możliwości utrzymywania dużego zespołu informatyków. Często występują też problemy z utrzymaniem wyspecjalizowanej kadry, a środki pieniężne mogą być nie wystarczające do realizacji zadań na wymaganym poziomie. Efekt skali powoduje, że poziom infrastruktury IT jest wyższy, poprzez wdrożenie dotychczas niedostępnych procedur i technolog